Spacetide

Members

Board Member

 • Masayasu Ishida

  Masayasu Ishida

  CEO

 • Hidetaka Aoki

  Hidetaka Aoki

 • Masashi Sato

  Masashi Sato

  COO

 • Atsushi Mizushima

  Atsushi Mizushima

Probono

 • Atsushi Yamagata

  Atsushi Yamagata

  Secretariat/Operations PM

 • Ayano Kido

  Ayano Kido

  Industry Research

 • Daisuke Atarashi

  Daisuke Atarashi

  Corporate Partnership

 • Estuko Kobayashi

  Etsuko Kobayashi

  Small Event

 • Hirotaka Nagai

  Hirotaka Nagai

  Marketing/PR PM

 • Hiyori Kogure

  Hiyori Kogure

  Marketing/PR

 • Kazunori Takao

  Kazunori Takao

  Marketing/PR

 • Satoshi Akazawa

  Satoshi Akazawa

  Small Event PM

 • Shogo Yakame

  Shogo Yakame

  Secretariat/Operations

 • Shun Matsubara

  Shun Matsubara

  Industry Research

 • Shun Yamada

  Shun Yamada

  Marketing/PR

 • Kanoko Yamaguchi

  Kanoko Yamaguchi

  Corporate Partnership

 • Toshihiro Obata

  Toshihiro Obata

  Industry Research

 • Yasunori Fujimoto

  Yasunori Fujimoto

  Small Event

 • Yuka Yamaguchi

  Yuka Yamaguchi

  Industry Research

 • Yuki Sato

  Yuki Sato

  Secretariat/Operations PM

 • Yumi Inaba

  Yumi Inaba

  Corporate Partnership

 • Yusuke Yonezu

  Yusuke Yonezu

  Industry Research

 • Kei Arima

  Kei Arima

  Creative PM

 • Yoshiaki Nakaue

  Yoshiaki Nakaue

  Industry Research

 • Yohei Nakayama

  Yohei Nakayama

  Small Event

 • Takashi Hoshiya

  Takashi Hoshiya

  Industry Research

 • Takayuki Hosonuma

  Takayuki Hosonuma

  Industry Research

 • Masaki Kawada

  Masaki Kawada

  Industry Research

 • Hiroki Minematsu

  Hiroki Minematsu

  Small Event

 • Shota Fujino

  Shota Fujino

  Corporate Partnership

 • Ayako Matsumoto

  Ayako Matsumoto

  Marketing/PR

 • Kentaro Kawazoe

  Kentaro Kawazoe

  Small Event

 • Shota Hashiguchi

  Shota Hashiguchi

  Marketing/PR

 • Taiki Ichikawa

  Taiki Ichikawa

  Corporate Partnership

 • Kazuya Ohshitanai

  Kazuya Ohshitanai

  Industry Research

 • Karuna Miyoshi

  Karuna Miyoshi

  Industry Research

 • Kazutoshi Sagi

  Kazutoshi Sagi

  Corporate Partnership